Woonbedrijf

Woonbedrijf in Drents Dorp

Woonbedrijf in Drents Dorp

 

Zoals u misschien weet zijn een groot aantal woningen in Drents Dorp eigendom van Woonbedrijf. ​

Woonbedrijf werkt aan fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners. Wat fijn wonen is, is voor
iedereen verschillend. De beleving van onze bewoners is sturend in de uitvoering van ons werk.
Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote
voorraad betaalbare huurwoningen.Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten.

We bouwen samen met buurtbewoners actief aan betere buurten. Waar u én Woonbedrijf thuis zijn! U zult daarom regelmatig mensen van Woonbedrijf in Drents Dorp zien.

Vanaf 1-1-2020 zijn er intern veel zaken veranderd bij Woonbedrijf. Er zijn nieuwe afdelingen, er zijn functies vervallen, er zijn nieuwe functies. En er wordt ingezet op meer online dienstverlening. Het doel blijft hetzelfde; fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners.

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor Drents Dorp. Vanaf 1-1-2020 is Jan Ras als beheerder werkzaam in Drents Dorp. Als beheerder levert Jan de woning op aan de nieuwe huurders in Drents Dorp. En is hij het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de wijk op het gebied van leefbaarheid. Je komt hem vaak tegen in de wijk. Hij komt graag met je praten om samen te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen of hoe we een probleem kunnen oppakken.

Xander van de Camp is aan Drents Dorp verbonden als woonconsulent. In samenwerking met Jan is hij het aanspreekpunt voor overlastklachten in de wijk. Maar ook voor zorgsituaties, of al het andere wat te maken heeft met de leefbaarheid in de wijk. Verder is hij betrokken bij de visie op de wijk en het toekomstig beleid. Daarnaast zoek hij de samenwerking met en gaat hij in overleg met allerlei (professionele en vrijwillige) organisaties en het belangrijkste met u, als bewoner van de wijk, om te zorgen dat het fijn en ongestoord wonen is in Drents Dorp.

Heeft u vragen over huren, incasso, reparatieverzoeken, etc. kunt u Woonbedrijf bereiken via de klantenservice van Woonbedrijf, telefoon (040) 243 43 43 of via e-mail: info@woonbedrijf.com.