Stadstoezicht

Beste bewoners van Drents Dorp, wij zijn Rick van Wanrooij en Giovanni Hartogs, werkzaam bij Stadstoezicht Eindhoven. Ongetwijfeld heeft u ons al eens gezien of gesproken in de wijk. Samen met de zogeheten ketenpartners (o.a. politie, buurtvereniging, buurtpreventie en woningcorporaties) pakken we de overlast aan in Drents Dorp om zo de wijk leefbaar en veilig te houden. Zo controleren we ook op woninginbraken, auto-inbraken, verdachte situaties en pakken we de overlast aan van onder andere aanhangers, campers/caravans, jeugd en hondenpoep.

We krijgen geregeld de vraag: ‘Hoelang mag een aanhanger of een caravan nu eigenlijk op de openbare weg staan?’ In de APV van de gemeente Eindhoven staat beschreven dat een aanhanger maximaal 24 uur op de openbare weg mag staan. Daarna moet de aanhanger uit het straatbeeld verwijderd zijn. Voor een caravan / camper is dit maximaal 3 dagen. Dit wordt anders als een caravan of camper op een parkeerterrein staat; daar geldt namelijk een termijn van maximaal 14 dagen. Op het moment dat wij constateren dat een aanhanger of caravan / camper langer dan de toegestane tijd ergens geparkeerd staat, zijn wij genoodzaakt actie te ondernemen. Wij zullen altijd eerst de eigenaar gaan waarschuwen. Op het moment dat hier geen gehoor aan wordt gegeven zal een proces-verbaal worden uitgeschreven en wordt de aanhanger / caravan / camper bovendien verwijderd op kosten van de eigenaar. Dit laatste willen we natuurlijk voorkomen en daarom proberen we altijd eerst met een afspraak het probleem op te lossen. Wij zijn regelmatig in de wijk te vinden. Zijn er zaken die u met ons wilt bespreken of zijn er zaken die u wilt melden, spreek ons dan gerust aan! Als het niet in onze mogelijkheden ligt, zullen wij onze ketenpartners inschakelen om het probleem alsnog voor u op te lossen. Ook kunt u naar de buurtinfowinkel komen in de Plaggenstraat. Wij lopen daar regelmatig binnen, maar ook als wij niet aanwezig zijn, kunt u de klacht / melding daar neerleggen. Deze meldingen blijven altijd anoniem! Wij zullen nooit de gegevens van een melder bekend maken. Tevens kunt u een klacht / melding altijd doorgeven via telefoonnummer 14040 of met de Buiten Beter-app op uw mobiele telefoon of per e-mail: stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl.

Nogmaals, spreek ons gerust aan of neem contact met ons op. Samen met u willen wij van Drents Dorp een mooie en leefbare wijk maken en houden.

Met vriendelijke groeten,

Rick van Wanrooij en Giovanni Hartogs