Regiegroep waardebonnen

Een flitsend buurtidee? Vraag gerust een waardebon aan

De gemeente Eindhoven heeft het extra budget voor wijkvernieuwing in Drents Dorp. Dat is een aardige opsteker voor alle buurtbewoners die iets moois, iets nuttigs, iets verbindends voor hun buurt willen doen. Initiatiefnemers kunnen namelijk een activiteit opzetten die met een waardebon (deels) betaald wordt.

Laat je fantasie maar los. Bijna alles is mogelijk. Je kunt denken aan de aanschaf van een sneeuwschuiver, bloembakken of een bankje op de hoek. Maar ook uitjes, tochtjes, excursies met een bepaalde groep mensen of bestaande clubs. Ook doe-activiteiten, spelmiddagen en sportevenementen voor kinderen of jongeren behoren tot de mogelijkheden. Of een borrel, een BBQ of een zondagsbrunch in de straat, etc. etc. Kortom bedenk wat je wilt. De enige voorwaarde voor financiering is dat de activiteit ten goede komt aan de buurt of aan de straat en dat er geen persoonlijk belang in het spel is.

Wat is de procedure?

De procedure is simpel. Je vult een aanvraagformulier in. Dit formulier is verkrijgbaar bij de Infowinkel. Het bestuur van de SBDD heeft een onpartijdige regiegroep samengesteld die over de aanvragen beslist. Deze regiegroep bestaat dit jaar uit de volgende personen: Anton Broer, Herman Vermeulen Emmelie de Vaan Meulensteen en Els de Geus.

De regiegroep kan besluiten een waardebon voor alle kosten of slechts voor een deel van de kosten voor de betreffende activiteit toe te kennen. Het SBDD-bestuur houdt de eindcontrole over het budget van de waardebonnen. Alle uitgaven moeten met betalingsbonnen bij het bestuur verantwoord worden en eventuele overschotten moeten worden teruggestort.

Meer weten

Kom langs bij de infowinkel op dinsdag of donderdag van 10:00 tot 12:00 uur

Download hier het aanvraagformulier