Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Stichting Buurtbelangen Drents Dorp.

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stichting Buurtbelangen Drents Dorp.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Buurtbelangen Drents Dorp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Buurtbelangen Drents Dorp, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Buurtbelangen Drents Dorp verstrekt. Stichting Buurtbelangen Drents Dorp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

o Uw voor- en achternaam

o Uw adresgegevens

o Uw telefoonnummer

o Uw e-mailadres

o Uw IP-adres

WAAROM Stichting Buurtbelangen Drents Dorp GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Buurtbelangen Drents Dorp verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Buurtbelangen Drents Dorp uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Stichting Buurtbelangen Drents Dorp GEGEVENS BEWAART

Stichting Buurtbelangen Drents Dorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Buurtbelangen Drents Dorp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Buurtbelangen Drents Dorp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Buurtbelangen Drents Dorp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@drentsdorp.nl. Stichting Buurtbelangen Drents Dorp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Buurtbelangen Drents Dorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Buurtbelangen Drents Dorp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Buurtbelangen Drents Dorp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Buurtbelangen Drents Dorp op via sbdd@hetnet.nl.

 

www.drentsdorp.nl is een website van Stichting Buurtbelangen Drents Dorp.

 

Stichting Buurtbelangen Drents Dorp is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Plaggenstraat 54, 5651 CT Eindhoven

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KVK 41093115.

E-mailadres: sbdd@hetnet.nl.

 

EINDE PRIVACYVERKLARING