Nieuwsblad

Nieuwsblad Drents Dorp: vóór en dóór de buurt gemaakt

Al jaren beschikt Drents Dorp over een eigen buurtkrant. In 2012 heeft deze een ware metamorfose ondergaan en ziet er nu uit als een heuse glossy waar andere buurten in Eindhoven jaloers op zijn. Deze buurtkrant komt uit in de maanden maart, juni, september en december en telt 16 kleurenpagina’s (A4 formaat) en heeft een oplage van 1.100 stuks.

Een aantal artikelen die over buurtactiviteiten worden gepubliceerd, zijn door de organisator(en) ervan zelf geschreven. Daarnaast hebben vele werkgroepen en professionals een vaste rubriek in de krant. Denk hierbij o.a. aan de politie, gemeente, buurtpreventieteam Drents Dorp, Woonbedrijf, Lumens, Zwerfafvalteam Drents Dorp, jeugdactiviteitengroep Drents Dorp, SPIL-centrum Strijpdorp en jongerencentrum Stairway. Zonder hun bijdrage zou de krant een heel stuk dunner zijn.

Doordat het nieuwsblad inmiddels bekend is bij veel buurtbewoners, weten zij de weg naar de redactie goed te vinden. Regelmatig ontvangt de redactie input van buurtbewoners of organisaties die op één of andere manier in de buurt actief zijn. De redactie is uiteraard erg blij met deze belangstelling voor het nieuwsblad. We vinden namelijk dat dit een blad is dat vóór en dóór de buurtbewoners van Drents Dorp gemaakt wordt.

Mocht u het leuk vinden om te helpen aan het tot stand komen van de krant of wilt u iets laten publiceren, neem dan contact op met de redactie.

VORIGE EDITIES | REDACTIE | CONTACT NIEUWSBLAD | VACATURE