Seniorenmiddag Drents Dorp

  

Voor velen is het actieve bezig zijn in deze tijd, danig verstoord door het virus. De vrijdagmiddag in het Hoofdkwartier is sinds 13 maart niet meer gebruikt als gelegenheid voor bij te kletsen en spellen te spelen. Het was dan ook wel heel prettig om als ouderen uitgenodigd te worden voor een gezellige middag.
Zo’n 20 personen zijn hierop ingegaan en troffen elkaar 13 augustus om 13.30 uur, Op Noord Oudebosschebaan 11. Een prachtige locatie! Er was een prachtige midgetgolf accommodatie aanwezig omringt door Atletiekbaan – Wielerbaan en sportvelden. De bedoeling was dat de deelnemers gebruik zouden maken van de midgetgolfbanen om te laten zien hoe sportief ze zijn, toch een hele opgaaf bij een temperratuur boven de 30 graden!
Om fit aan de start te verschijnen was er eerst koffie/thee met gebak. Teams samenstellen en ook de banen verdelen, we kregen een “stok” om mee te slaan, en een echt golfballetje, die waren in diverse kleuren, verder was per ploeg een aanvoerder” aanwezig, die erop toe zag dat het spel eerlijk verliep. Mochten zich er toch incidenten voordoen, dan was er door het Bestuur geregeld dat er een z.g. rijdende scheidsrechter tussenbeide kon komen. Het toernooi is echter sportief verlopen en de rijdende scheidsrechter heeft kunnen volstaan met wat foto’s maken. Voor iedereen onder ons was het een geslaagde midgetgolf wedstrijd, die vanwege de warmte wel wat kruim gekost heeft!
Een lekker frisdrankje deed hierna wonderen en we kregen weer zoveel energie, dat we op een geweldige manier nog genoten hebben van een heerlijke BBQ.

Namens de deelnemers bedankt voor de organisatie

Toon Olijve

Klik hier om de foto’s te bekijken