Halloween gaat niet door.

  

                                              Halloween gecanceld 

Helaas hebben we de beslissing moeten nemen om Halloween te moeten cancelen.
Dit omdat het niet mogelijk is binnen de huidige regels Halloween door te laten gaan.

Momenteel zijn we druk zoekende om een leuke online facebook Halloween te bedenken maar daar komen we komende week nog op terug.

De kinderen en uitdeeladressen die zich al gemeld hadden worden persoonlijk nog benaderd.

Ook wij balen enorm, we hadden er erg veel zin in.

Wim, Cindy, Wendy en Emelie

Opruimdag gaat niet door.

  

Op advies van gemeente is het niet verstandig en ook door ons zelf de 1,5 meter is zo niet te handhaven. Er word na gekeken of we het op een andere datum kunnen houden .Wij hopen dat u hier begrip voor hebt de gezondheid van onze vrijwilligers staat boven alles. We houden u op de hoogte.

Seniorenmiddag Drents Dorp

  

Voor velen is het actieve bezig zijn in deze tijd, danig verstoord door het virus. De vrijdagmiddag in het Hoofdkwartier is sinds 13 maart niet meer gebruikt als gelegenheid voor bij te kletsen en spellen te spelen. Het was dan ook wel heel prettig om als ouderen uitgenodigd te worden voor een gezellige middag.
Zo’n 20 personen zijn hierop ingegaan en troffen elkaar 13 augustus om 13.30 uur, Op Noord Oudebosschebaan 11. Een prachtige locatie! Er was een prachtige midgetgolf accommodatie aanwezig omringt door Atletiekbaan – Wielerbaan en sportvelden. De bedoeling was dat de deelnemers gebruik zouden maken van de midgetgolfbanen om te laten zien hoe sportief ze zijn, toch een hele opgaaf bij een temperratuur boven de 30 graden!
Om fit aan de start te verschijnen was er eerst koffie/thee met gebak. Teams samenstellen en ook de banen verdelen, we kregen een “stok” om mee te slaan, en een echt golfballetje, die waren in diverse kleuren, verder was per ploeg een aanvoerder” aanwezig, die erop toe zag dat het spel eerlijk verliep. Mochten zich er toch incidenten voordoen, dan was er door het Bestuur geregeld dat er een z.g. rijdende scheidsrechter tussenbeide kon komen. Het toernooi is echter sportief verlopen en de rijdende scheidsrechter heeft kunnen volstaan met wat foto’s maken. Voor iedereen onder ons was het een geslaagde midgetgolf wedstrijd, die vanwege de warmte wel wat kruim gekost heeft!
Een lekker frisdrankje deed hierna wonderen en we kregen weer zoveel energie, dat we op een geweldige manier nog genoten hebben van een heerlijke BBQ.

Namens de deelnemers bedankt voor de organisatie

Toon Olijve

Klik hier om de foto’s te bekijken

Wandel 3 daagse Strijp

  
Beste Wandelaars,

Helaas moeten wij jullie mededelen dat de wandel 3 daagse Strijp 2020 niet door kan gaan i.v.m. het corona virus. Omdat de gezondheid boven alles gaat en omdat wij de regels van het RIVM volgen wordt de wandel 3 daagse verplaatst naar volgend jaar. Dit is super jammer, maar wel de beste keuze voor nu.
Wel zullen we er voor zorgen dat jullie de routes zelf kunnen lopen en zelf toch nog een wandel 3 daagse kunnen wandelen door Strijp heen. De routes zullen op deze facebook pagina worden gezet.
Wij wensen jullie heel veel succes en plezier met het wandelen van de wandel routes en wij als organisatie kijken er naar uit om volgend jaar de wandel 3 daagse Strijp weer te organiseren en de routes samen met jullie te wandelen.
Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen en blijf gezond.

De organisatie van de Wandel 3 daagse Strijp

Corona-crisis

  

Beste buurtgenoten,

We worden allemaal opgeschrikt door de corona-crisis op dit moment. Jullie zullen er dan hopelijk begrip voor hebben dat we als Commissie Hoofdkwartier hebben besloten om tot nader bericht het Hoofdkwartier te sluiten voor alle bijeenkomsten. Daarmee hopen we ons steentje bij te dragen aan het indammen van de verspreiding van het virus. Dan kunnen we zo snel mogelijk weer gezellig samen komen om te kletsen, te eten en andere leuke dingen te doen. Pas goed op jezelf en je naasten.

Hartelijke groet, Marion, Marianne, Xander en Carina

Website in opbouw

  

De website is nog in opbouw, doch neemt u alvast een kijkje, en overweeg om eens af en toe weer eens binnen te kijken en het groeiproces gade te slaan.