Lumens in de buurt

Lumens in de buurt

 

Gelukkig zijn betekent voor de meeste mensen: je eigen leven in de hand hebben. Maar soms is dat even niet het geval. Dat kan allerlei oorzaken hebben: geldzorgen, onrust in de buurt, opvoeding of eenzaamheid. Op die momenten is Lumens altijd in uw buurt om u te helpen, zodat u weer grip krijgt op uw eigen leven. Ook als u iets voor uw buurt wilt betekenen komen we samen verder. Samen werken we aan een veilige en stimulerende omgeving waar jong en oud graag wonen. Uw wensen voor de toekomst nemen we als uitgangspunt voor ons werk. Dat doen we in samenwerking met andere partners in de buurt en waar mogelijk met uw eigen netwerk.

Naast onze buurtgerichte aanpak heeft Lumens in de buurt een aantal centrale thema’s en trainingen die kunnen bijdragen aan uw doelen. Onze centrale thema’s zijn: tienermoeders, Lumens op school, huiselijk geweld, peuter educatie, discriminatie, senioren, geheugen en vreemdelingen informatie punt.

Enkele voorbeelden van onze trainingen zijn:

∙ Plezier op school

∙ Positief opvoeden

∙ Sociale vaardigheden

∙ Omgaan met dementie

∙ Grip op de knip

∙ Assertiviteitstraining

Voor een volledig overzicht van alle trainingen in Eindhoven en omgeving verwijzen wij u graag naar onze website: www.lumensindebuurt.nl. Om écht verschil te kunnen maken, moeten en willen we graag weten wat er speelt in uw leven of in uw buurt. Er is altijd een eigen, uniek verhaal en daarover gaan we in gesprek. Wij zijn altijd dichtbij en vragen: wat kunnen wij voor u betekenen?