Gemeente Eindhoven

Drents Dorp is een actiegebied

Drents Dorp is een actiegebied

 

Drents Dorp is door de gemeente voor de periode 2015-2018 aangewezen als actiegebied, samen met nog 18 andere buurten in Eindhoven. Niet omdat het slecht gaat in de buurt (het gaat juist steeds beter), maar om vast te houden wat we met z’n allen bereikt hebben. In 2014 is gekeken hoe de buurt er nu bij staat en waar we gezamenlijk aan zouden moeten werken (de kernopgave). Deze opgave is de basis om samen met bewoners en partners in het gebied een programma te maken voor vier jaar.

Actiegebieden in Eindhoven krijgen extra aandacht en geld om samen met bewoners en instellingen zoals gemeente, politie en woningstichtingen situaties in de buurt aan te pakken en kansen in de buurt te benutten. Het gemeentebestuur wijst de actiegebieden voor 4 jaar aan. Speerpunten worden jaarlijks vastgelegd in een zogeheten buurtcontract. Een aantal voorbeelden van belangrijke speerpunten in onze buurt willen wij hier niet onvermeld laten.

1. Nieuwbouw op Strijp R

Op Strijp R komen, in fases, zo’n 500 nieuwe woningen en appartementen. Strijp R was het hart van de beeldbuisproductie van Philips. Die historie is en blijft zichtbaar.

2. Sporten op sportpark ‘t Schoot

Alle partijen vinden het belangrijk dat er weer gesport wordt op het sportpark aan de Elburglaan. Dit gaan we organiseren door activiteiten op sportpark ‘t Schoot uit te breiden. Dit doen wij in samenwerking met actieve inwoners van de buurt, SPIL-centrum Strijp Dorp, Sportformule gemeente Eindhoven, SBDD, Lumens in de buurt, Woonbedrijf en Amvest.

3. Alle buurtactiviteiten een plek

Bewoners en partners vinden het belangrijk om buurtontmoeting te blijven stimuleren. Daarvoor is het belangrijk dat buurtactiviteiten zo goed mogelijk een plek hebben of krijgen. Liefst in de eigen buurt. Zo kan het nieuwe SPIL-centrum gebruikt worden voor buurtactiviteiten en heeft de hobbyclub onderdak gevonden in jongerencentrum Stairway. Met de werkgroep jeugd worden contacten gelegd voor medegebruik van de jongerenruimte. SALTOschool Strijpdorp gaat een gezond schoolplein maken dat openbaar toegankelijk is. Bewoners hebben onder de vlag van SBDD ook het terrein in Drents Dorp Noord (Strijps Hûkske) in eigen beheer gekregen. Ook in het Hoofdkwartier worden allerlei activiteiten georganiseerd.

4. Verbeteren veiligheid / verminderen overlast

De werkgroep buurtpreventie is al jaren actief in Drents Dorp. Komende jaren wordt de samenwerking met Stadstoezicht verder verbeterd. Stadstoezicht loopt regelmatig door de buurt om te controleren op overlastgevende situaties. Bewoners kunnen zaken melden bij de infowinkel. Daar wordt met Stadstoezicht afgesproken welke zaken worden aangepakt. Ook het Zwerfafvalteam signaleert regelmatig overlastsituaties.

5. Hoofdkwartier en social design

Het Hoofdkwartier staat open voor alle bewoners van Drents Dorp. Bewoners zetten zelf vanuit het Hoofdkwartier activiteiten op om de sociale samenhang verder te verbeteren. Zo gaat men bijvoorbeeld een eigen Drents Dorp Label maken. Met de producten die ze maken wordt deelgenomen aan de Dutch Design Week.