Contact nieuwsblad

Aanleveren kopij

Bewoners en organisaties kunnen zelf kopij en foto’s aanleveren. De redactie bepaalt of de kopij geschikt is voor de krant en past zo nodig de tekst aan.

Kopij kan via e-mail aangeleverd worden: nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl

Contactformulier Nieuwsblad